APEC_map-eng_letterSize

Thẻ Apec Đi Được Những Nước Nào?

Với sự đồng thuận của các Nguyên thủ Quốc gia thuộc khối diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương tại Hội nghị APEC Hà Nội tháng ... Continue Reading →
the-apec-la-gi

Thẻ ABTC (APEC) là gì?

– Thẻ ABTC là loại giấy tờ dùng để thay thế thị thực nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC (không có giá trị ... Continue Reading →