03 Jul

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam trong mùa dịch

Thủ tục hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động là vấn đề đáng được quan tâm của người lao động lẫn người sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, ở thời điểm dịch bệnh, thủ tục hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động có nhiều thay đổi. Cùng theo dõi để cập nhật thông tin chính xác nhất!

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Read More